Vastuullisuus

Vastuullisessa seuratoiminnassa jokaisella toiminnassa mukana olevalla on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden.


Vastuullisuus on meidän yhteinen asia

Urheilun vastuullisyystyötä ohjaa urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma. Urheiluyhteisön tavoitteena on vastuullinen urheilu ja liikunta. Uinti lajiliittona on sitoutunut yhteiseen ohjelmaan ja yhteisiin Reilun pelin periaatteisiin

Uimaliitto on laatinut yhteisten ohjaavien ohjelmien ja periaatteiden pohjalta oman toteuttamismallin, johon seuran on sitoutunut:

Uimaliiton vastuullisuusohjelma 

Vastuullisuusohjelmamme paneutuu viiteen eri osa-alueeseen: 

  • Hyvä hallinto
  • Turvallinen toimintaympäristö
  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  • Ympäristö ja ilmasto
  • Antidoping

Hyvä hallinto

Tavoitteenamme on, että toimintamme on luotettavaa ja osallistavaa sekä takaa toiminnan laadun ja jatkuvuuden. Sääntömme ja ohjeemme ovat ajantasalla ja ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.

Tutustu Uimaliiton sääntöihin 

Turvallinen toimintaympäristö

Tavoitteenamme on vähentää ja ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä ja häirintää urheilussa. Siksi Uimaliitto on mukana Väestöliiton tuottamassa Et ole yksin -palvelussa, joka on Suomen ainoa urheiluun ja liikuntaan kohdistettu tukipalvelu. Et ole yksin -palvelu tarjoaa myös paljon materiaalia ja koulutus urheiluseuroille.

Tutustu Et ole yksin -palveluun 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tavoittenamme on taata jokaiselle tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun. Siksi noudatamme Reilun Pelin periaatteita ja olemme laatineet Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman.

Yhdenvertaisuus Uimaliitossa 

Katso täältä Paralympiakomitean Avoimet Ovet -hankkeen vinkit avoimeen seuratoimintaan!

Ympäristö ja ilmasto

Tavoitteenamme on edistää ympäristöystävällisiä toimintatapoja sekä ilmastonmuutoksen hidastamista. Vuoden 2021 aikana käynnistämme ympäristö ja ilmasto -ohjelman laatimisen. Ympäristövastuullisuus Uimaliitossa

Antidoping

Tavoitteenamme on edistää puhdasta urheilua. Siksi Uimaliitto toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen urheilun eettisen keskuksen kanssa. Antidopingohjelmaamme tarkistetaan vuosittain.

Tutustu Uimaliiton Antidopingsivuun